Budowork Dojo

 

 

Aby zapisać się do Klubu Budowork Dojo należy:

– Podpisać zgłoszenie do klubu – druki można odebrać w klubie lub pobrać stąd (wydrukować i podpisać): link

– Zapoznać się z regulaminem zajęć: link

– Wypełnić oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach, składając podpis własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego.

– W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia należy odebrać w klubie lub wydrukować czysty druk zaświadczenia lekarskiego, z którym należy udać się do lekarza sportowego.- druk zaświadczenia lekarskiego można pobrać stąd: link

– Wnieść opłatę rejestracyjną.

– Dostarczyć komplet podpisanych dokumentów instruktorowi prowadzącemu lub jego asystentowi.

– Opłacić składkę miesięczną – należy uiszczać gotówką u instruktora prowadzącego do dnia 15 każdego miesiąca.